Kryetari i QMBI-së prof dr. Afrim.Osmani takon amabasadorin e Francës në Maqedoni z.Christian Timonie

Kryetari i QMBI-së prof dr. Afrim.Osmani takon amabasadorin e Francës në Maqedoni z.Christian Timonie.

29.10.2018.