Debati: Mendimi këshilldhënës i GJND-së mbi pavarsinë e Kosovës

Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim
Institucional, me datë 04.08.2010, në objektin e Komunës së Çairit, realizoi
debatin me temë “Mendimi këshillëdhënës i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë
mbi pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës, reflektimi i tij në raportet
Kosovë-Maqedoni, në rajon dhe më gjerë”.
Ligjërues të ftuar në këtë debat ishin:
– Prof. Dr. Zejnullah Gruda, nga Kosova, profesor
i së Drejtës Ndërkombëtare
– Doc. Dr. Rizvan Sulejmani, ish ministër i punëve
dhe politikës sociale në qeverinë e RM
– Sllobodan Çashule, ish ministër i jashtëm në
qeverinë e RM
Konstatim i përgjithshëm ishte se GJND në mënyrë të
drejtë ka dhënë vlerësimin se shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt
2008 nuk ka shkelur asnjë dokument të Kombeve të Bashkuara dhe nuk është në
kundërshtim me të Drejtën Ndërkombëtare.

Debatin në fjalë ne fund e përshëndeti edhe
ambasadori i Republikës së Kosovës në Maqedoni, z. Skënder Durmishi.