APEL PËR FUSHATË TË QETË E DEMOKRATIKE

Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional (QMBI), me rastin e fillimit të fushatës për zgjedhjet presidenciale, të cilat do të mbahen më 21 prill 2019, u bën thirrje kandidatëve për kryetar shteti, partive politike që mbështesin kandidatët, si dhe çdo faktori tjetër të kyçur në këtë fushatë, që të zhvillojnë fushatë zgjedhore të qetë e demokratike.

Kërkojmë nga kandidatët për kryetar shteti dhe subjektet politike, që të respektojnë kodeksin e nënshkruar nga vet ata për zgjedhje të drejta dhe korrekte, në mënyrë që si i tillë i njëjti të reflektojë edhe në terren gjatë kohës së fushatës.

Meqë Republika e Maqedonisë së Veriut është në pritje të datës për fillimin e negociatave me BE, vendim ky i cili është i lidhur ngushtë edhe me mbarëvajtjen e zgjedhjeve presidenciale, i ftojmë pjesëmarrësit në këtë fushatë zgjedhore që të ruhen nga gjuha e urrejtjes, ndarjes dhe konfliktit, nga gjuha e largimit nga qëllimet tona strategjike si shtet. 

Bëjmë thirrje që në këtë fushatë zgjedhore të mbisundojë fryma evropiane dhe demokratike.

Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional

Prof dr. Afrim Osmani, kryetar