Projekti i përkrahur nga Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor “MJEDIS I SHËNDETSHËM JETËSOR PËR KATEGORITË MË TË PREKURA TË NJERËZVE”

Projekti i përkrahur nga Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor “MJEDIS I SHËNDETSHËM JETËSOR PËR KATEGORITË MË TË PREKURA TË NJERËZVE”

Проектот поддржан од страна на Министерство за животна средина и просторно планирање “ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА НАЈРАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ НА ЛУЃЕ“